top of page
pro_klienty

Důležité informace

Informace pro pacienty

Informace o podmínkách přijetí pacienta a provozu hospice vám podáme v recepci. K přijetí budete potřebovat vyplněné formuláře (ke stažení zde), které spolu s přiloženým doporučením lékaře k hospicové péči dodejte na recepci hospice, a to osobně, emailem, poštou či faxem.

 

Provozní doba recepce je po-ne 7.00-19.00 hod.

 

Všechny řádně doručené žádosti budou obratem posouzeny naším hospicovým lékařem. Ten určí, zda je námi poskytovaná péče vhodná pro konkrétního pacienta. V případě kladného stanoviska bude pacient zařazen do pořadníku. O této skutečnosti budou informováni nejbližší příbuzní a sociální pracovníci v lůžkových zařízeních, kde pacient pobývá.

 

Termín nástupu k hospitalizaci nelze dopředu přesně určit. Záleží na aktuálním počtu pacientů v hospici. Naší snahou je, aby doba mezi schválením žádosti a umístěním pacienta byla co nejkratší.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
foms

Informace pro návštěvy

pro_navstevy

Svého blízkého v hospici můžete navštívit v kteroukoliv denní i noční hodinu. Při příchodu se zapíšete do knihy návštěv a ohlásíte se na recepci.

Aktuálně ke Covidu-19

Bez testu k nám můžete, pokud se prokážete osvědčením o první vakcinaci, která proběhla nejméně před 21 kalendářními dny. V případě očkování 2 dávkami stačí osvědčení o vakcinaci.

Bez testu k nám také můžete, pokud se prokážete potvrzením lékaře o prodělané nemoci COVID-19 před 180 dny.

V případě, že výše uvedené potvrzení nemáte, je nutné doložit antigenní test ne starší než 72 hodin či PCR test ne starší než 7 dnů.

Stále vás prosíme o desinfekci rukou a nošení respirátoru ve vnitřních prostorách našeho zdravotnického zařízení.

bottom of page